Palvelut

Palveluihimme kuuluvat tekniikan alan monipuoliset insinööripalvelut. Tervetulleita ovat sekä pienet että laajamittaiset projektit.

Projektin hoito

Tarjoamme projektin­hoito­palveluita tekniikan alalla toimiville yrityksille, joilla on tarve projektin hallinnan osaajille. Tarve projektin­hoito­palveluille voi syntyä esimerkiksi resurssi­pulan vuoksi. MOS:n vahvuutena on asian­tuntijoiden kokemus useiden projektien läpi­vienneistä ympäri maailmaa. Järjestelmälliset toiminta­mallit ovat meillä avain­asemassa projektien kokonais­valtaisessa hoitamisessa ja hallinnassa.

Työmaan hoito

Haasteita työ­maan läpi­viennissä, kuten resurssoinnissa, aika­taulutuksessa, tai toimitusten kanssa? Meillä MOS:lla erityisenä vahvuus­alueena ovat erilaiset työ­maan hoidon tehtävät, joten ratkaisemme mielellämme haasteen kuin haasteen. Työ­maalla käytössämme on useita työ­kaluja johtamiseen, seurantaan ja raportointiin, joiden avulla saamme työ­maan hoidosta sujuvampaa ja läpi­näkyvämpää. Tällöin ongelma­kohtien korjaaminen tulevaisuudessa helpottuu.

Dokumentointi

Tarjoamme dokumentointi­palveluita asiakkaille, joilla esimerkiksi huolto­dokumentaatio vaatii päivitystä tai uusi tuote vaatii kokonaisuudessaan uuden huolto­suunnitelman ohjeineen. Ajan­tasalla oleva huolto­dokumentaatio tukee ongelmien ratkaisussa ja helpottaa tasa­laatuisten palveluiden tuottamista. MOS:lla pystymme tuottamaan dokumentaatiota asiakkaan vaatimusten mukaan, esimerkiksi asiakkaan vaatimalla ohjelmistolla ja mallilla.

Suunnittelu

Tarjoamme alihankintasuunnittelua teknologiateollisuuteen. Vahvuutemme on automatisoiduissa varastologistiikan ratkaisuissa sekä rautatieteollisuuden laitteissa. Meiltä löytyy myös suunnittelukokemusta maanrakennus- ja kiinteistöhuoltokoneiden lisälaitteiden suunnittelusta sekä puunjalostuskoneiden asiantuntemusta. Suunnittelussa etumme on kokenut ja monipuolinen tiimi sekä hyvät verkostot.